Златоград е с население 7 000 души.

Градът е с надморска височина 420-550м. Преобладава умерено-континентален климат с планинското влияние на Родопите и  Бяло море.  Лятото е умерено, а зимата е сравнително мека.

Средногодишната температура на въздуха е 10,8 градуса. Максималната средна температура е през Юли – 20,6, а минималната средна е през Януари -  -0,8. Средноодишната влажност на въздуха 75%, количеството на валежите е 1000л/кв.м като най-често и интензивни са през есента.