• Белите камъни 

На около 6 км североизточно от Златоград над село Старцево е разположен планинската месност Белите камъни. Тя е получила името си от големите бели варовикови скали, които изграждат  върха.  Пред очите се разкрива прекрасната гледка на почти целите източни Родопи.  Може да се насладите на необятните планини, гъсти гори и зелени долини. Най-

 внушителният исторически обект, разположен в местността Белите камъни, е светилището, посветено на Бога-Слънце. То е най-голямото между уникалните светилища, разположени по пътя между Кърджали и Златоград (край селата Мъгляне и Ягнево). Всички изброени светилища са разположени в огромен кръг от планини с диаметър десетки километри. В неговия център е върхът Белите камъни. Това, което го отличава е, че именно Белите камъни са главното средище на култа към Бога-Слънце. В цепнатините на камъните на това грандиозно цветилище са открити множество находки – монети, съдове, просо и жито, керамика, които траките поставяли като дарове за боговете.

 

  • Тракийските светилища и гробници на тракийските царе

 Местността се намира на около 10 км от Златоград между с.Добромирци и с.Бенковски. Там можете да видите огромните скални масиви, които били обожествявани от траките. В тях всяко семейство е издълбавало семеен олтар – жертвеник, в който се изливала жертвената кръв, а улеите я извеждали навън. По скоростта, гъстотата и цвета на кръвта жреците  гадаели бъдещото на семейството.  Бъбрековидните жертвеници  с различен размер са стотици, вкопани на 5-10см. в скалите.  В скалите са открити и изсечени отвесно, трапецовидни ниши, в които се поставяли даровете към Бога-Слънце и урните с пепелта на починалите заедно с оръжията и доспехите им, скъпи златни, сребърни и бронзови съдове. Елипсовидният отвор затваряли с каменна плоча. Доказано е, че тези езическите жертвеници и гробници  са едни от най-старите паметници на човешката цивилизация на Земята. 

Освен ценни със светилищата, скалите са изключително красиви и поради своите причудливи форми.  В тях можем да открием ралзични животински образи – Крокодил, гигантска Гъба, Лъвска глава, феномена Слона.